RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAXI PLUS GRYF zwana dalej administratorem danych.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: realizacji umowy
3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przeisów prawa, podmioty działające na zlecenie administatora, np.: kierowcy, firmy przewozowe.
4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu: niezbędnego do realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas opowiadający długości terminu przedawnienia rozsczeń związanych z zakupionymi usługami
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.